TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

DO KASY

GWARANCJA OPTYMALNEGO ZABEZPIECZENIA

GWARANCJA JOHNSONFITNESS.PL


Gwarancja na sprzedany towar udzielana jest kupującemu – Konsumentowi przez Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa będącym Gwarantem i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
Zakres terytorialny gwarancji obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuję wyłącznie pierwszemu Kupującemu urządzenia MATRIX Fitness, Horizon Fitness, Synca Wellness, Vision Fitness do normalnego użytkowania domowego oraz dotyczy tylko urządzeń nowych zakupionych w oficjalnej sieci dystrybucji spółki Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o.


Poniżej przedstawiamy szczegóły okresów gwarancji na nasze produkty:


Matrix Fitness:
10 lata gwarancji* na ramy i hamulec magnetyczny
10 lata gwarancji* na silnik napędowy bieżni
3 lata gwarancji* na elektronikę + części


Vision Fitness:
2 lata gwarancji* na ramy
2 lata gwarancji* na silnik bieżni
2 lata gwarancji* na elektronikę + części + generatory prądu


Horizon Fitness:
3 lata gwarancji* dla urządzeń treningowych i cardio fitness


Synca Wellness:

2 lata gwarancji* na fotele masujące i akcesoria masujące Synca Wellness

*Gwarancja dotyczy tylko użytkowania prywatnego w domu. Nie obejmuje użytkowania produktów w celach prowadzenia działalności gospodarczej lub produktów zakupionych na potrzeby takie działalności.

*Części zużywalne w trakcie eksploatacji, konserwacja, smarowanie urządzeń, montaż, regulacje i inne czynności użytkownika wymagana przez instrukcję montażu i obsługi są wyłączone z w/w ochrony gwarancyjnej.

Ujawnione w okresie gwarancji wady produktów będą usuwane bezpłatnie przez Gwaranta w terminie 14 dni liczonym od daty dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta lub w przypadku towarów, których
wysyłka jest utrudniona ze względu na wagę / gabaryt, w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Wymieniony powyżej termin 14 dni może ulec wydłużeniu w każdym przypadku, gdy do
usunięcia wady urządzenia niezbędne będzie zamówienie oraz sprowadzenia do Polski części zamiennych z oddziałów Gwaranta znajdujących się w innych państwach.

Termin może ulec wydłużeniu również w związku z potrzebą wykonania prac technicznych w miejscu instalacji lub użytkowania produktów przez autoryzowany serwis i techników skierowanych przez Gwaranta do naprawy produktu i/lub usunięcia wady o czas potrzebny na: ustalenie terminu wizyty i interwencji serwisowej oraz wykonania zleconych prac serwisowych. 

Termin powyższy może ulec wydłużeniu również w wyniku działania siły wyższej, czynników zewnętrznych, losowych i innych za które to Gwarant normalnie nie ponosi odpowiedzialności i na które nie ma wpływu, na przykład: pandemie i ograniczenia przemieszczania się i kontaktów, zamieszki, kataklizmy, konflikty, stany wyższej konieczności, regulacje i/lub ograniczenia nałożone przez organy RP i/lub inne organy samorządowe, służby państwa.


Każdorazowo o zmianie powyższego terminu Kupujący będzie poinformowany pisemnie wraz z podaniem nowego terminu usunięcia wady przez Gwaranta.
W przypadku dodatkowych pytań oraz szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą obsługą za pośrednictwem formularza na stronie.


% KOD RABATOWY %
% RABAT %