TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

DO KASY

PROSTY WYBÓR

METODY PŁATNOŚCI NA JOHNSONFITNESS.pl

W naszym sklepie macie Państwo do wyboru kilka metod płatności oraz opcję zakupu produktów w ratach w systemie mRaty.

Sprzedawca JOHNSON HEALTH TECH. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie ul. Działkowa 62, 02-234 Warszawa udostępnia Klientom sklepu następujące metody płatności z tytułu nawiązania Umowy Sprzedaży:

 • płatności elektroniczne realizowane przez bramkę płatności online PayNow:
  1. przelewy online na rachunek Sprzedawcy realizowane przez bramkę płatności PayNow
  2. płatności kartami płatniczymi: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD
   ELECTRONIC, MAESTRO (podmiot odpowiedzialny: BLUE MEDIA SA)
  3. płatności mobilne przez system BLIK
  4. płatności GOOGLE PAY


Wszystkie aktualne sposoby płatności określone są na stronie dostawcy PayNow.pl pod linkiem:
https://www.paynow.pl/metody-platnosci

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za
pośrednictwem serwisu Paynow.pl.

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, dane do przelewu:
  Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o.
  ul. Działkowa 62,
  02-234 Warszawa

  mBANK S.A.

  Nr. rachunku bankowego: 89 1140 2105 0000 4910 2300 1001
  W tytule przelewu prosimy podać: nr. zamówienia lub „Zamówienie JHT.PL +nazwa
  produktu”
 • mRaty - mBANK S.A.


Klienci naszego sklepu mają możliwość skorzystania z Płatności na raty za zakupione towary w łącznej
kwocie zakupu do 20 000 złotych. Płatność taka odbywa się w całości lub części ze środków
pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Kalkulator ratalny z informacją o kosztach jest dostępny pod adresem:

https://www.mbank.net.pl/mraty_1/index.html?sprzedawca=95101810Podmioty obsługujące płatności w sklepie JOHNSONFITNESS.PL:

Obsługę w zakresie płatności elektronicznych prowadzi: Paynow.pl – spółka mBANK SPÓŁKA
AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, kapitał

zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP:
5260215088, REGON: 001254524).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest spółka: Blue
Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185,
REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).

Podmiotem świadczącym obsługę płatności przez system ratalny mRaty jest spółka: mBANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, kapitał zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524)


Zwrot produktu, anulowanie zamówienia a zwroty środków Konsumenta.

W przypadku potrzeby dokonania zwrotu produktów lub anulowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.