TWÓJ KOSZYK

Twój koszyk jest pusty

DO KASY

DLA NAS JAKO SPRAWA OCZYWISTA

RECYKLING
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  1. Zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt lub urządzenia sprzedane przez nasz sklep Konsumentowi.
  2. Dostarczając Konsumentom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest dokładnie tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony w naszym sklepie.
  3. Mamy prawo odmówić przyjęcia sprzętu, jeśli jego zanieczyszczenie lub stan techniczny stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących (art. 41 ust.1 ustawy o zużytym sprzęcie). Taki sprzęt powinien zostać przekazany do podmiotu zbierającego lub prowadzącego zakład przetwarzania np. ENVIROPOL PL www.enviropol.pl
  4. Informacje o systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronucznych należy szukać na stronie najbliższego Urzędu Gminy w stosunku do Państwa miejsca zamieszkania lub na stronie www.elektrosegregacja.pl


KGO

Ceny sprzedawanych przez Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o. urządzeń zawierają koszty gospodarowania odpadami. Wysokość KGO dla poszczególnych kategorii produktowych: sprzęt wielkogabarytowy to 0,464 zł/kg sprzętu. Nasz numer w systemie BDO: 000106628

Informowanie o recyklingu i roli gospodarstw domowych

Znak przekreslonego kosza


Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać szkodliwe substancje. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego odpadu mogą zostać nałożone surowe kary.

% KOD RABATOWY %
% RABAT %